Dầu nền

 EXTRA VIRGIN COCONUT OIL  DẦU DỪA SIÊU TINH KHIẾT
 ALMOND OIL  DẦU HẠNH NHÂN
 GRAPE SEED OIL  DẦU HẠT NHO
 AVOCADO OIL  DẦU HẠT BƠ
 JOJOBA OIL  DẦU JOJOBA
 CASTOR OIL  DẦU THẦU DẦU